www.dvd-web.eu

Home

Gastenboek

Geschiedenis

Juridisch

Katwijk

Klassieke muziek

De geslachtsnaam Van Duijvenbode

Tips

E-mail

Zoek

 

Zie ook: De geschiedenis van:

BE

DE

DK

ES

FR

LU

NL

NO

PT

RU

SE

TR

UK

US

VA

 

Inleiding

Jaartallentabel

Dutch history

Unie van Utrecht

Nederlandse regeringsleiders

Nederlandse kabinetten

Musea

 

Regeringsleiders van de Nederlanden

 

Inhoudsopgave

 

Hieronder volgt een overzicht van de regeringsleiders van onderscheidenlijk de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, de Bataafsche Republiek, het Koningrijk Holland en het (Verenigd) Koninkrijk der Nederlanden. Het gaat hier niet om de gekroonde leiders; deze treft u aan in De geschiedenis van Nederland. Het overzicht bestaat uit de volgende twee onderdelen:

v      De regeringsleiders van de Nederlanden van 1581 tot 1848

v      De Nederlandse kabinetten van 1848 tot heden

Met name het eerste onderdeel is nog niet volledig. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen en verbeteringen.

 

De regeringsleiders van de Nederlanden van 1581 tot 1848  top

 

Periode

Regeringsleider

" - ^

Bijzonderheden

Raadpensionarissen van de Staten van Holland en West-Friesland (ook Landsadvocaten of Advocaten van den Lande)  top

1572-1585

Paulus Buys (ook: Buis), heer van Vliet en Capelle

" 1531 - ^ 04.05.1594

Als pensionaris van Leiden bewerkte hij in 1572 de overgang van de stad naar de prins van Oranje; hij onderhandelde in 1575-1576 tevergeefs met koningin Elisabeth I van Engeland over een soevereiniteitsoverdracht aan haar; hij had een belangrijk aandeel in de totstandkoming van de Unie van Utrecht; toen men de soevereiniteit aan koning Hendrik III van Frankrijk wilde aanbieden nam hij ontslag; hij bewerkte de komst van Leicester in 1585, maar raakte met hem in conflict

16.03.1586-1619

Johan van Oldenbarnevelt, heer van Berkel en Rodenrijs

" 14.09.1547 - ^ 13.05.1619

Hij was eerder pensionaris van Rotterdam; hij hielp de tekst van de Unie van Utrecht opstellen; hij kwam in aanvaring met Leicester en gebruikte prins Maurits als tegenwicht; hij had een belangrijk aandeel in de oprichting van de VOC in 1602 en de sluiting van het Twaalfjarig Bestand in 1609; aangezien hij vrede met Spanje wenste werd hij op het Binnenhof onthoofd

1619-1621

Andries de Witt (tijdelijk)

" ? - ^ ?

Hij was pensionaris van Dordrecht

1621-1629

Anthonis Duyck

" ca. 1560 - ^ 13.09.1629

Hij was de eerste die de titel raadpensionaris droeg; zijn bevoegdheden waren niet groot; hij beschreef de veldtochten van prins Maurits

1629-1631

Jacob Cats (tijdelijk)

" 10.11.1577 - ^ 12.09.1660

Hij was eerder pensionaris van Middelburg en van Dordrecht; hij was tevens dichter

1631-1636

Adriaan Pauw, ambachtsheer van Heemstede

" 1581 - ^ 21.02.1653

Hij was eerder pensionaris van Amsterdam; hij was tegenstander van prins Frederik Hendrik; samen met Johan de Knuyt bracht hij op 08.02.1635 het Offensief en Defensief Verbond met Frankrijk tot stand

1636-1651

Jacob Cats

" 10.11.1577 - ^ 12.09.1660

Hij was al eerder raadpensionaris geweest (zie hiervoor); van 18.01.1651-21.08.1651 zat hij de Grote Vergadering van de Staten-Generaal voor, nodig na de be๋indiging van de Tachtigjarige Oorlog in 1648 en de dood van prins Willem II in 1650 (waarna geen nieuwe stadhouder was benoemd)

1651-1653

Adriaan Pauw, ambachtsheer van Heemstede

" 1581 - ^ 21.02.1653

Hij was al eerder raadpensionaris geweest (zie hiervoor)

1653-04.08.1672

Johan de Witt

" 24.09.1625 - ^ 20.08.1672

Hij was eerder pensionaris van Dordrecht; hij was voorstander van de heerschappij van de stedelijke aristocratie๋n; hij sloot in 1654 de Akte van Seclusie met Engeland, waarin hij Oliver Cromwell beloofde geen Oranje tot stadhouder te zullen benoemen; in 1660 werd de Akte van Seclusie ingetrokken, waarna hij in 1662 een verbond met Frankrijk sloot; op aandrang van het volk werd prins Willem (III) in 1666 Kind van Staat; Engeland en Frankrijk drongen aan op benoeming van prins Willem (III) tot stadhouder, maar De Witt weigerde, hoewel de benoeming in 1672 volgde; op 21.06.1672 overleefde hij een aanslag, maar twee maanden later werd hij met zijn broer Cornelis in de Gevangenpoort vermoord

1672-1688

Gaspar Fagel

" 25.01.1634 - ^ 15.12.1688

Hij was eerder pensionaris van Haarlem; hij steunde eerst de politiek van Johan de Witt, maar koos in 1672 de zijde van prins Willem III, wiens adviseur hij werd; hij verzette zich tegen vrede met Engeland en Frankrijk

1688-1689

Michiel ten Hove (tijdelijk)

" ? - ^ ?

Hij was pensionaris van Haarlem

27.05.1689 - 03.08.1720

Anthonie Heinsius

" 23.11.1641 - ^ 03.08.1720

Hij was eerder pensionaris van Delft; hij was aanhanger van de buitenlandse politiek van prins Willem III; de Vrede van Utrecht (1713) ontmoedigde hem

12.09.1720 - 17.06.1727

Isaไc van Hoornbeek

" 1655 - ^ 1727

Nadat in 1718 Groningen en in 1722 Drente de Friese stadhouder Willem Karel Hendrik Friso tot stadhouder van hun onderscheidene gewesten hadden erkend, verhinderde Van Hoornbeek dat deze stadhouder ook in Gelderland als zodanig werd erkend

17.07.1727 - 01.12.1736

Simon van Slingelandt

" 14.01.1664 - ^ 01.12.1736

Hij was een achterneef van Johan en Cornelis de Witt; hij was eerder secretaris van de Raad van State, hetwelk hij tot een centraal bestuursorgaan wilde maken; hij moest bij zijn aantreden beloven geen hervormingen door te voeren; hij bevorderde de totstandkoming van het Verdrag van Wenen (16.03.1731), waarbij de Pragmatieke Sanctie werd erkend, en de Vrede van Wenen (11.1738), die een einde maakte aan de Poolse Successieoorlog (1733-1735); zijn denkbeelden werden overgenomen door de Patriotten

01.12.1736 - 04.04.1737

[Vacant]

-

-

04.04.1737 - 17.07.1746

Anthonie van der Heim

" 1693 - ^ 17.07.1746

Oomzegger en petekind van Anthonie Heinsius; hij werd benoemd na vele (ook buitenlandse) intriges; bij zijn aantreden kreeg hij opdracht om de stadhouderloze regering te handhaven

23.09.1746 - 18.06.1749

Jacob Gilles

" 1695 - ^ 1765

Hij was eerder pensionaris van Haarlem; hij was anti-oranjegezind en kreeg bij zijn aantreden eveneens opdracht om de stadhouderloze regering te handhaven; hij moest echter in 1747 dulden dat prins Willem IV stadhouder werd

18.06.1749 - 05.11.1772

Pieter Steyn

" 06.10.1706 - ^ 05.11.1772

Hij was eerder pensionaris van Haarlem; hij reorganiseerde het belastingstelsel; hij hield de Republiek buiten de Zevenjarige Oorlog (1756-1763)

01.12.1772 - ??.11.1787

Pieter van Bleiswijk

" 1724 - ^ 29.10.1790

Hij was eerder pensionaris van Delft; hij was eerst gunsteling, later tegenstander van de hertog van Brunswijk

09.11.1787 - 04.02.1795

Laurens Pieter van de Spiegel

" 19.01.1736 - ^ 07.05.1800

Hij was eerder raadpensionaris van Zeeland; hij was prinsgezind; hij streefde naar samenwerking met Engeland en Pruisen; na de komst van de Fransen in 1795 werd hij gevangengenomen

Voorzitters van het Revolutionair Comit้  top

17.01.1795 – 1795

Rutger Jan Schimmelpenninck

" 31.10.1761 - ^ 25.03.1825

 

1795

Wijbo Fijnje

" 1750 - ^ 1809

 

1795 – 06.02.1795

Pieter Paulus

" 1754 - ^ 1796

 

Voorzitters van de Staten-Generaal  top

06.02.1795 - 30.03.1795

?

 

 

30.03.1795 - 06.04.1795

Johannes Lambertus Huber

 

 

05.05.1795 – 1795

Pieter Paulus

 

 

19.05.1795 - 02.06.1795

Jacob George Hieronymus Hahn

" 1761 - ^ 1822

 

06.07.1795 – 1795

Willem Arnout de Beveren

" 1749 - ^ 1820

 

09.1795 – 1795

Pieter Paulus

 

 

1795 - 25.11.1795

Gerhard David Jordens

" 1734 - ^ 1803

 

1795 -12.1795

P. Pijpers

 

 

12.1795 – 179?

Johannes Lambertus Huber

 

 

179? - 01.03.1796

?

 

 

Voorzitters van de Nationale Assemblee (ofwel Nationale Conventie)  top

01.03.1796 - 17.03.1796

Pieter Paulus

 

 

18.03.1796 - 01.04.1796

Pieter Leonard van de Kasteele

" 1748 - ^ 1810

 

01.04.1796 - 17.04.1796

Albert Johan de Sitter

" 1748 - ^ 1814

 

17.04.1796 - 03.05.1796

Jan Berend Bicker

" 1746 - ^ 1812

 

03.05.1796 - 17.05.1796

Dani๋l Cornelis de Leeuw

" 1747 - ^ 1834

 

17.05.1796 - 30.05.1796

Rutger Jan Schimmelpenninck

" 31.10.1761 - ^ 25.03.1825

 

30.05.1796 - 13.06.1796

Jan Arend de Vos van Steenwijk van den Nijerwal

" 1746 - ^ 1813

 

13.06.1796 - 27.06.1796

Jacob George Hieronymus Hahn

" 1761 - ^ 1822

 

27.06.1796 - 11.07.1796

Paulus Hartog

" 1735 - ^ 1805

 

11.07.1796 - 25.07.1796

Willem Aarnout de Beveren

" 1749 - ^ 1820

 

25.07.1796 - 08.08.1796

Ludovicus Timon de Kampenaer

 

 

08.08.1796 - 22.08.1796

Jan Pieter van Wickevoort Crommelin

" 1763 - ^ 1837

 

22.08.1796 - 05.09.1796

Jonkheer Paulus Emmanuel Antonie de la Court

" 1760 - ^ 1848

 

05.09.1796 - 19.09.1796

Jacob Jan Cambier

" 1756 - ^ 1831

 

19.09.1796 - 03.10.1796

Jacobus Kantelaar

" 1759 - ^ 1821

 

03.10.1796 - 17.10.1796

Tammo Adriaan ten Berge

" 1756 - ^ 1830

 

17.10.1796 - 31.10.1796

Bernardus Blok

" 1756 - ^ 1818

 

31.10.1796 - 14.11.1796

Gerhard David Jordens

" 1734 - ^ 1803

 

14.11.1796 - 28.11.1796

Abraham Gijsbertus Verster

" 1751 - ^ 1841

 

28.11.1796 - 12.12.1796

IJsbrand van Hamelsveld

" 1743 - ^ 1812

 

12.12.1796 - 26.12.1796

Cornelis van Lennep

" 1751 - ^ 1813

 

26.12.1796 - 09.01.1797

Johan Hendrik Stoffenberg

 

 

09.01.1797 - 23.01.1797

Lambert Engelbert van Eck

" 1754 - ^ 1803

 

23.01.1797 - 06.02.1797

Wilhelmus Queysen

" 1754 - ^ 1817

 

06.02.1797 - 20.02.1797

Baron Carel de Vos van Steenwijk van den Hogenhof

" 1759 - ^ 1830

 

20.02.1797 - 06.03.1797

Hendrik van Castrop

" 1736 - ^ 1806

 

06.03.1797 - 20.03.1797

Meinardus Siderius

" 1754 - ^ 1829

 

20.03.1797 - 03.04.1797

Cornelis Willem de Rhoer

" 1751 - ^ 1821

 

03.04.1797 - 17.04.1797

Jan Couperus

" 1755 - ^ 1833

 

17.04.1797 - 01.05.1797

Jacob Abraham Uitenhage de Mist

" 1749 - ^ 1823

 

01.05.1797 - 15.05.1797

Jan Berend Bicker

 

 

15.05.1797 - 29.05.1797

Rutger Jan Schimmelpenninck

" 31.10.1761 - ^ 25.03.1825

 

29.05.1797 - 12.06.1797

Gerhard Willem van Marle

" 1752 - ^ 1799

 

12.06.1797 - 26.06.1797

Herman Hendrik Vitringa

" 1757 - ^ 1801

 

26.06.1797 - 10.07.1797

Jan Hendrik de Lange

 

 

10.07.1797 - 24.07.1797

Ambrosius Justus Zubli

" 1751 - ^ 1820

 

24.07.1797 - 07.08.1797

Willem Hendrik Teding van Berkhout

" 1745 - ^ 1809

 

07.08.1797 - 21.08.1797

Scato Trip

" 1742 - ^ 1822

 

21.08.1797 - 04.09.1797

Pieter Leonard van de Kasteele

 

 

04.09.1797 - 18.09.1797

Jan David Pasteur

" 1753 - ^ 1804

 

18.09.1797 - 02.10.1797

?

 

 

02.10.1797 - 16.10.1797

?

 

 

16.10.1797 - 30.10.1797

Hugo Gevers

" 1765 - ^ 1852

 

30.10.1797 - 13.11.1797

Jacob van Manen

" 1752 - ^ 1822

 

13.11.1797 - 27.11.1797

?

 

 

27.11.1797 - 11.12.1797

?

 

 

11.12.1797 - 25.12.1797

Jacobus Blauw

" 1756 - ^ 1829

 

25.12.1797 - 08.01.1798

?

 

 

08.01.1798 - 19.01.1798

Johan Frederik Rudolph van Hooff

" 1755 - ^ 1816

 

19.01.1798 - 25.01.1798

Johannes Henricus Midderigh

" 1753 - ^ 1800

 

 

(voorzitter van de Constituerende Assemblee van 22.01.1798)

 

 

25.01.1798 - 12.06.1798: Uitvoerend bewind (voorlopig tot 20.05.1798)  top

 

Pieter Vreede

" 1750 - ^ 1837

 

 

Wijbo Fijnje

 

 

 

Stephanus Jacobus van Langen

" 1758 - ^ 1847

 

 

Johan Pieter Fokker

" 1755 - ^ 1831

 

 

Berent Wildrik

" 1754 - ^ 1831

 

12.06.1798 - 21.08.1798: Uitvoerend bewind (interim)  top

 

Jacob Spoors

 

 

 

Gerrit Jan Pijman

" 1750 - ^ 1839

 

 

Isaไk Jan Alexander Gogel

" 1765 - ^ 1821

 

 

Reinier Willem Tadama

" 1771 - ^ 1812

 

 

Abraham Jacques La Pierre

 

 

21.08.1798 - 18.10.1801: Uitvoerend bewind  top

- 01.07.1801

Albert Willem Hoeth

" 1758 - ^ 1827

 

01.07.1801 -

Gerrit Jan Pijman

 

 

 

Anthony Frederik Robbert Evert van Haersolte, heer van Staverden

" 1756 - ^ 1830

 

 

Fran็ois Ermerins

" 1753 - ^ 1840

 

- 01.08.1799

Johannes Willem van Hasselt

" 1752 - ^ 1833

 

01.08.1799 -

Augustinus Gerhard Besier

" 1758 - ^ 1829

 

31.08.1798 - 10.06.1800

Johan Frederik Rudolph van Hooff

 

 

10.06.1800 -

Jan Hendrik van Swinden

" 1746- ^ 1823

 

18.10.1801 - 29.04.1805: Staatsbewind  top

 

Willem Aarnout de Beveren

 

 

 

Gerard Brantsen

" 1734 - ^ 1809

 

 

Samuel van Hoogstraten

" 1756 - ^ 1830

 

 

Dani๋l Cornelis de Leeuw

 

 

 

Wilhelmus Queysen

 

 

- 17.12.1804

Jacob Spoors

 

 

- 01.10.1803

Johannes Baptista Verheijen

" 1746 - ^ 1814

 

01.10.1803 -

Cornelis Gerrit Bijleveldt

" 1765 - ^ 1849

 

 

Anthony Frederik Robbert Evert van Haersolte, heer van Staverden

 

 

- 17.12.1804

Augustinus Gerhard Besier

 

 

- 08.06.1803

Gerrit Jan Pijman

 

 

08.06.1803 -

Jan Berend Bicker

 

 

- 12.1801

Baron Otto Lewe van Aduard

" 1752 - ^ 1821

 

04.01.1802 - 17.12.1804

Campegius Hermannus Gockinga

" 1748 - ^ 1823

 

 

Baron Egbert Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania Rengers

" 1745 - ^ 1806

 

Raadpensionarissen  top

29.04.1805 - 04.06.1806

Rutger Jan Schimmelpenninck

" 31.10.1761 - ^ 25.03.1825

 

04.06.1806 - 05.06.1806

Baron Carl de Vos van Steenwijk van den Hogenhof (tijdelijk)

 

 

Belangrijkste ministers  top

05.06.1806 – 1809

Baron Willem Frederic Roell

" 1768 - ^ 1835

 

1809 - 13.07.1810

Baron Cornelis Rudolphus Theodorus Kraijenhoff

" 1758 - ^ 1840

 

Gouverneurs-generaal  top

09.07.1810 – 1812

Nicolas-Charles Oudinot, duc de Reggio

" 1767 - ^ 1847

 

1812 - 21.11.1813

Charles-Fran็ois Lebrun, duc de Plaisance

" 1739 - ^ 1824

 

Ministers van staat  top

02.12.1813 - 19.03.1818

Anton Reinhard Falck

" 1777 - ^ 1843

 

1818 – 1835

Baron Jean Gijsbert de Mey van Streefkerk

" 1782 - ^ 184?

 

1835 - 25.03.1848

?

 

 

 

De Nederlandse kabinetten van 1848 tot heden  top

 

Periode

ministerie

Eerste minister(s)

25.03.1848 – 21.11.1848

Schimmelpenninck

tot 17.05.1848:

G. graaf Schimmelpenninck

vanaf 17.05.1848:

Mr. D. Donker Curtius

Mr. J.M. de Kempenaer

21.11.1848 – 01.11.1849

De Kempenaer - Donker Curtius

Mr. J.M. de Kempenaer (conservatief-liberaal)

Mr. D. Donker Curtius (conservatief-liberaal)

01.11.1849 – 19.04.1853

Thorbecke I

Mr. J.R. Thorbecke (liberaal)

19.04.1853 – 01.07.1856

Van Hall - Donker Curtius

Mr. F.A. baron Van Hall (conservatief-liberaal)

Mr. D. Donker Curtius (conservatief-liberaal)

01.07.1856 – 18.03.1858

Van der Brugghen

Mr. J.L.L. van der Brugghen (protestant)

18.03.1858 – 23.02.1860

Rochussen - Van Bosse

J.J. Rochussen  (conservatief-liberaal)

Mr. P.P. van Bosse (liberaal)

23.02.1860 – 14.03.1861

Van Hall – Van Heemstra

Mr. F.A. baron Van Hall (conservatief-liberaal)

Mr. S. baron Van Heemstra (liberaal)

14.03.1861 – 31.01.1862

Van Zuijlen van Nijevelt - Loudon

Mr. J.P.P. baron Van Zuijlen van Nijevelt (conservatief-liberaal)

Mr. J. Loudon (liberaal)

01.02.1862 – 10.02.1866

Thorbecke II

Mr. J.R. Thorbecke (liberaal)

10.02.1866 – 01.06.1866

Fransen van de Putte

I.D. Fransen van de Putte (liberaal)

01.06.1866 – 04.06.1868

Van Zuijlen van Nijevelt - Heemskerk

Mr. J.P.J.A. graaf Van Zuijlen van Nijevelt (AR)

Mr. J. Heemskerk Azn. (conservatief)

04.06.1868 – 04.01.1871

Van Bosse - Fock

Mr. P.P. van Bosse (liberaal)

Mr. C. Fock (liberaal)

04.01.1871 – 06.07.1872

Thorbecke III

Mr. J.R. Thorbecke (liberaal)

06.07.1872 – 27.08.1874

De Vries - Fransen van de Putte

Mr. G. de Vries Azn. (liberaal)

I.D. Fransen van de Putte (liberaal)

27.08.1874 – 03.11.1877

Heemskerk - Van Lijnden van Sandenburg

Mr. J. Heemskerk Azn. (conservatief)

Mr. C.Th. baron Van Lijnden van Sandenburg (AR)

03.11.1877 – 20.08.1879

Kappeijne van de Coppello

Mr. J. Kappeijne van de Coppello (liberaal)

20.08.1879 – 23.04.1883

Van Lijnden van Sandenburg

Mr. C.Th. baron Van Lijnden van Sandenburg (conservatief-AR)

23.04.1883 – 21.04.1888

Heemskerk

Mr. J. Heemskerk Azn. (conservatief)

21.04.1888 – 21.08.1891

Mackay

Mr. ฦ. baron Mackay (AR)

21.08.1891 – 09.05.1894

Van Tienhoven

Mr. G. van Tienhoven (unie-liberaal)

09.05.1894 – 27.07.1897

Ro๋ll

Jonkheer mr. J. Ro๋ll (oud-liberaal)

27.07.1897 – 01.08.1901

Pierson

Mr. N.G. Pierson (unie-liberaal)

01.08.1901 – 16.08.1905

Kuijper

Dr. A. Kuijper (AR)

17.08.1905 – 11.02.1908

De Meester

Mr. Th. de Meester (unie-liberaal)

12.02.1908 – 29.08.1913

Heemskerk

Mr. Th. Heemskerk (AR)

29.08.1913 – 09.09.1918

Cort van der Linden

Mr. P.W.A. Cort van der Linden (liberaal)

09.09.1918 – 18.09.1922

Ruys de Beerenbrouck I

Jonkheer mr. Ch.J.M. Ruys de Beerenbrouck (RKSP)

18.09.1922 – 04.08.1925

Ruys de Beerenbrouck II

Jonkheer mr. Ch.J.M. Ruys de Beerenbrouck (RKSP)

04.08.1925 – 08.03.1926

Colijn I

Dr. H. Colijn (ARP)

08.03.1926 – 10.08.1929

De Geer I

Jonkheer mr. D.J. de Geer (CHU)

10.08.1929 – 26.05.1933

Ruys de Beerenbrouck III

Jonkheer mr. Ch.J.M. Ruys de Beerenbrouck (RKSP)

26.05.1933 – 31.07.1935

Colijn II

Dr. H. Colijn (ARP)

31.07.1935 – 24.06.1937

Colijn III

Dr. H. Colijn (ARP)

24.06.1937 – 25.07.1939

Colijn IV

Dr. H. Colijn (ARP)

25.07.1939 – 10.08.1939

Colijn V

Dr. H. Colijn (ARP)

10.08.1939 – 03.09.1940

De Geer II

Jonkheer mr. D.J. de Geer (CHU)

03.09.1940 – 23.02.1945

Gerbrandy I

Prof. dr. P.S. Gerbrandy (ARP)

23.02.1945 – 24.06.1945

Gerbrandy II

Prof. dr. P.S. Gerbrandy (ARP)

24.06.1945 – 03.07.1946

Schermerhorn - Drees

Prof. ir. W. Schermerhorn (VDB)

W. Drees (PvdA)

03.07.1946 – 07.08.1948

Beel I

Dr. L.J.M. Beel (KVP)

07.08.1948 – 15.03.1951

Drees I – Van Schaik

Dr. W. Drees (PvdA)

Mr. J.R.H. van Schaik (KVP)

15.03.1951 – 02.09.1952

Drees II

Dr. W. Drees (PvdA)

02.09.1952 – 13.10.1956

Drees III

Dr. W. Drees (PvdA)

13.10.1956 – 22.12.1958

Drees IV

Dr. W. Drees (PvdA)

22.12.1958 – 19.05.1959

Beel II

Prof. dr. L.J.M. Beel (KVP)

19.05.1959 – 24.07.1963

De Quay

Prof. dr.  J.E. de Quay (KVP)

24.07.1963 – 14.04.1965

Marijnen

Mr. V.G.M. Marijnen (KVP)

14.04.1965 – 22.11.1966

Cals

Mr. J.M.L.Th. Cals (KVP)

22.11.1966 – 05.04.1967

Zijlstra

Prof. dr. J. Zijlstra (ARP)

05.04.1967 – 06.07.1971

De Jong

P.J.S. de Jong (KVP)

06.07.1971 – 11.05.1973

Biesheuvel

Mr. B.W. Biesheuvel (ARP)

11.05.1973 – 19.12.1977

Den Uyl

Drs. J.M. den Uyl (PvdA)

19.12.1977 – 11.09.1981

Van Agt I

Mr. A.A.M. van Agt (CDA/KVP)

11.09.1981 – 29.05.1982

Van Agt II

Mr. A.A.M. van Agt (CDA)

29.05.1982 – 04.11.1982

Van Agt III

Mr. A.A.M. van Agt (CDA)

04.11.1982 – 14.07.1986

Lubbers I

Drs. R.F.M. Lubbers (CDA)

14.07.1986 – 07.11.1989

Lubbers II

Drs. R.F.M. Lubbers (CDA)

07.11.1989 – 22.08.1994

Lubbers III

Drs. R.F.M. Lubbers (CDA)

22.08.1994 – 03.08.1998

Kok I

W. Kok (PvdA)

03.08.1998 – 22.07.2002

Kok II

W. Kok (PvdA)

Op 18.04.2002 bood het kabinet aan Hare Majesteit de Koningin zijn ontslag aan; sindsdien was het demissionair

22.07.2002 – 27.05.2003

Balkenende I

Mr. dr. J.P. Balkenende (CDA)

Op 16.10.2002 bood het kabinet aan Hare Majesteit de Koningin zijn ontslag aan; sindsdien was het demissionair

27.05.2003 - 07.07.2006

Balkenende II

Mr. dr. J.P. Balkenende (CDA)

Op 30.06.2006 stelde het kabinet aan Hare Majesteit de Koningin de portefeuilles ter beschikking; sindsdien was het demissionair

07.07.2006 -  22.02.2007

Balkenende III

Mr. dr. J.P. Balkenende (CDA)

Minderheidskabinet; op 22.11.2006 bood het kabinet aan Hare Majesteit de Koningin zijn ontslag aan; sindsdien was het demissionair

22.02.2007 -

Balkenende IV

Mr. dr. J.P. Balkenende (CDA)

Op 20.02.2010 boden de PvdA-bewindslieden aan Hare Majesteit de Koningin hun ontslag aan; de andere bewindslieden stelden haar hun portefeuilles ter beschikking

 

index – ฉ Dirk van Duijvenbode, Katwijk aan Zee (NL) – Laatste wijziging: 20.II.2010